Vannrensing i et massasjebad


Skimmeråpninger sett fra undervann i et Sundacen massasjebad.

Renseteknologien i et massasjebad – ikke bare i Sundance bad – men alle typer utendørs massasjebad er basert på to hovedelementer, partikkelrensing og desinfisering av vannet.

 

Partikkelrensing

Partikkelrensing vil si å fjerne smuss og urenheter ved hjelp av et filtersystem.

 

Hvor effektiv partikkelrensingen er, avhenger av 4 faktorer:

 1. Filterkapasitet: størrelsen på filteret.
 2. Filtertype: hvor finmasket filteret er.
 3. Vanngjennomstrømning: hvor mange liter vann som filtreres per time eller per døgn.
 4. Effektiv «skimming» av overflatevannet: slusemekanismens evne til å trekke overflatevannet effektivt inn i filteret.

 

Alle utendørs massasjebad har disse fire elementene i seg, men ytelsen og hvor godt de jobber sammen er forskjellig fra produsent til produsent.

 

Desinfisering av vannet

Det finnes flere former for desinfisering av vannet:

 1. Manuell tilførsel av vannpleieprodukter: Klor, Bromin eller klorfrie alternativer som Activt Oxygen. Oftest er dette i pulverform. Active Oxygen brukes gjerne i kombinasjon med Sølvioner og er luktfritt.
 2. Automatisk tilførsel av vannpleieprodukter: en mekanisk doseringsmekanisme som tilfører midlene basert på målinger fra diverse sensorer eller på tid.
 3. Automatisk generering av Klor eller Bromin (saltvannsrensing): Bromin- eller klorgenerator som omdanner saltholdig vann til klor- eller brominholdig vann. Mengden er ofte basert på en kombinasjon av tid og sensorer og må justeres i forhold til hvor mange som skal bade.
 4. Tilførsel av ozon som dreper bakterier ved kontakt og fjerner urenheter. Ozon generes i en ozongenerator og tilføres direkte i badets kretsløp, eller i et eget ozon mikskammer.
 5. UV lampe. UV-lys som dreper bakterier ved å bestråle vannet i sirkulasjonskretsen. En effektiv men skånsom metode for både massasjebadet og miljøet. Brukes gjerne i stedet for Ozon. Dette er samme teknologi som brukes i de fleste kommunale drikkevann anlegg.

 

Teknologien for desinfisering må velges tilpasset bruk og kundens ønsker og behov.

 

Sundance sin vannrensing

Vi har gjennom årene testet de ulike vannrenseteknologiene som finnes på markedet, og vi tester fortløpende nyhetene når de kommer. Dette gjør at vi alltid anbefaler det vi selv synes er best.

 

Filterhus

Filterhusene til Sundance massasjebad er ekstra store for god rensing av vannet.

For å oppnå best mulig filtrering av vannet har Sundance utviklet et ekstra stort filterhus, da det er viktig å rense mest mulig av overflatevannet på kortest mulig tid. En bred skimmeråpning i kombinasjon med høy vanngjennomstrømming vil redusere partikler som fester seg i vannlinjen og dermed reduseres grobunnen for bakterier. Dette fordi de fleste partiklene befinner seg på overflaten av vannet.

 

Sirkulasjon

Sundance sitt patenterte sirkulasjonssystem rengjør alt vannet i massasjebad ditt opptil 175 ganger i døgnet. Den kraftige pumpen går kontinuerlig for best mulig rengjøring. I et massasjebad fra 980-, 880- og 780-serien sirkuleres inntil 200.000 liter vann i døgnet gjennom filtrene.

Filterhuset i et boblebad i 780-serien

MicroClean™

MicroClean™ vannrensesystem er standardutstyr i alle Sundance massasjebad i 980-, 880- og 780-serien, og er svært effektivt når det gjelder å sørge for rent, klart vann med lite vedlikehold og færre kjemiske rensemidler. Rensesystemet gjør dette ved å kombinere effektiv filtrering, vannsirkulasjon og vannoverflatebehandling. Både MicroClean™ Ultra-filter i 980- og 880-serien og MicroClean™-filter i 780-serien bruker samme teknologi som drikkevannsfiltre.

Sundance patent

MicroClean™ Ultra

 • Som standardutstyr i 980- og 880-serien.
 • To-trinns vannrenseteknikk, hvor vannet først går igjennom den ytre delen, lamell-filteret, for så å gå igjen den indre kjernen som er mikrofiberfilteret.
 • Ytre delen består av vaskbart polyesterfilter som tar grove partikler.
 • Indre kjernen består av et mikrofiber-filter som fanger opp de fineste partiklene, på lik måte som drikkevannsfiltre.

Sundance patent

MicroClean™

 • Som standardutstyr i 780-serien.
 • Består av to deler som er plassert ved siden av hverandre: et lamell-filter av polyester som tar grove partikler og et mikrofiber-filter som fanger opp de fineste partiklene.
 • Vannet som sirkuleres ved hjelp av sirkulasjonspumpen går kun igjennom mikrofiber-filteret.
 • Vannet som filtreres ved bruk av massasjepumpene vil passere gjennom lamell-filteret.

Ulike typer filtre for Sundance massasjebad.

ClearRay™

ClearRay™ er Sundance sin siste innovative nyskapning innen rensing av massasjebad eller boblebad. Med ClearRay™ renses vannet ved hjelp av UV-C lys. UV-C lys påvirker bakterier og virus sitt DNA og ødelegger evnen til reproduksjon.

 

ClearRay™ minker behovet for desinfiserende midler med opptil 50 %. Systemet er også mye mer miljøvennlig mot både mennesker og natur i forhold til ozongenerator, da ClearRay™ ikke produserer giftige gasser.

 

Dette bidrar til at du til en hver tid kan ha friskt vann med topp kvalitet.

Sundance sin ClearRay™ renser vannet ved hjelp av UV-C lys.

Vannpleieprodukter

I tillegg til filter og ClearRay™ anbefaler vi at det benyttes aktivt oksygen i kombinasjon med SunPurity sølvioner.

 

Aktive Oxygen

Dette er et luktfritt alternativ til klor- og bromholdige desinfeksjonsmidler for sikring av den hygieniske kvaliteten. Active Oxygen tilsettes før hver gang du bader, direkte i badevannet – gjerne over filteret, med en av massasjepumpene i gang. Etter kun 10 minutter er vannet klart til å bades i.

 

OBS: Hvis det har vært mange i massasjebadet anbefaler vi at det tilsettes Minichlor (klor granulat) etter bading for å opprettholde høyeste hygienenivå i vannet. Denne klortilsetningen er gjerne borte fra vannet før neste bading.

 

Sølvioner

Sun Purity Nature 2 sølvioner benyttes i kombinasjon med Active Oxygen og Minichlor. Sølvioner hemmer bakterievekst, reduserer behovet for klor og sørger for at du som bruker kan bade klorfritt. Sølvionene ligger i en spesialdesignet boks som passer i skimmeren, og som byttes ut etter ca. 3-4 måneder.

Dyser med vannstrøm under vann i et Sundance massasjebad.

Saltvannsrensing

Ved «saltvannsrensing» tilføres en tilmålt mengde salt i vannet, som ved hjelp av en generator omdanner saltet til klor eller bromin. Ved produksjonen av klor/bromin vil pH-verdien øke og det må derfor tilsettes syre for å senke pH-verdien igjen. Dette løses ofte med å ha en kanne med flytende syre stående i motorrommet, tilkoblet en doseringspumpe. Det vil også være behov for å justere generatoren etter hvor mange som bader.

 

Fordelene med en slik klorgenerator er at saltet omdannes til klor eller bromin automatisk. Det betyr at du slipper å tilføre klor (eller andre bakteriedrepende rensemidler) manuelt, men ulempene er at generatoren er en avansert teknisk løsning som er dyr i innkjøp og krever sitt av brukeren. Det er nemlig ikke slik at man kan skru på automatikken og glemme den. Automatikken må også overvåkes og justeres.

 

Ved selv å ha prøvd ut saltvannsrensing nøye, anbefaler vi fortsatt manuell tilførsel av rensemidler da dette er svært enkelt og det aller rimeligste alternativet. Skulle det likevel være interessant med klorgenerator tilbyr vi dette på enkelte modeller.

 

Et hav av muligheter

Vi har forståelse for at man kan gå seg litt vill i «jungelen» av vannrensesystemer og -løsninger. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere gjennomgang. Vi ønsker at du skal finne de løsningene som passer deg og ditt bruk.

 

Men, uansett hvilken løsning du velger, det viktigste grunnlaget for god vannkvalitet legger du ved å ta en dusj før du bader i ditt massasjebad.

Ønsker du mer informasjon eller et tilbud?


  Ring oss..

  >

  ..gjerne for en hyggelig prat om våre produkter.

   

  Du når oss på 33 06 30 00.